Menu Zamknij

Wymogi techniczne dot. reklamy

1. Gotowe reklamy przyjmowane są tylko w formie elektronicznej w postaci plików pdf, tif, jpg, cdr, eps; rozdzielczość plików rastrowych minimum 300 ppi. (ta uwaga dotyczy także plików rastrowych zawartych w plikach cdr lub eps); pliki jpg powinny mieć mały stopień kompresji;
2. Pliki reklam można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@autobusy-test.com.pl lub na serwer ftp redakcji. W celu uzyskania danych dostępowych prosimy o kontakt z redakcją;
3. Materiały na pierwszą stronę okładki: 1 lub 2 fotografie w formie plików tif lub jpg o szerokości około 240 mm i rozdzielczości 300 ppi; 
4. Reklama całostronicowa na okładce (str 2-4 okładki):
format po przycięciu 205 x 284 mm; format ze spadami 215 x 294 mm; 
5. Reklama całostronicowa, w środku numeru:
– na spad; format po przycięciu 205 x 284; format ze spadami 215 x 294; 
– bez spadu; format 178 x 244;
6. W przypadku reklam „na spad” teksty i ważne elementy graficzne (np. logo) nie powinny leżeć bliżej niż 8 mm od krawędzi po przycięciu, czyli 13 mm od krawędzi reklamy liczonej ze spadem;
7. Reklama 0,5 strony  w poziomie – format 178 x 120;
8. Reklama 0,33 strony  w pionie – format 56 x 244;
9. Jeśli firma nie posiada przygotowanych reklam, redakcja może skontaktować ją z profesjonalną firmą graficzną lub przygotować reklamę, za dodatkową opłatą, we własnym zakresie.
10. Materiał zdjęciowy przyjmowany jest w postaci 
 slajdów małoobrazkowych lub większych, 
 odbitek fotograficznych o formacie nie mniejszym niż wielkość ostateczna w druku, 
 plików cyfrowych w formatach TIF, PSD, ostatecznie JPG,
o rozdzielczości 300 ppi dla wielkości 1 do 1, nagranych na CD w formacie PC. 
 materiał ilustracyjny dostarczony w postaci gotowych druków nie gwarantuje wysokiej jakości w ponownym druku, choć jest możliwy do wykorzystania przy założeniu znacznego zmniejszenia. 
11. Materiały graficzne np. logo opracowane winny być w programach typu wektorowego np. CorelDraw, Freehand czy Ilustrator, z tekstami zamienionymi w krzywe i gamą kolorów ograniczoną do systemu CMYK (wykluczone kolory RGB, Pantone itp.), lub plików tif o rozdzielczości 300 – 600 ppi (wykluczone pliki jpg). 
12. Teksty prosimy dostarczać w Wordzie lub plikach txt.
13. Materiały elektroniczne dostarczane z platformy Maca powinny być nagrane na CD w formacie ISO (PC).