Menu Zamknij

Zespół redakcyjny

mgr inż. Zbigniew Rusak (redaktor naczelny) – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Zarządzanie transportem) – Uniwersytet Szczeciński;
dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. (Rynek transportowy) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomi
dr Czesław Piela (Przewoźnicy i systemy transportowe) – Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. nadzw. (Ekonomika transportu) – Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
dr Adam Molecki (Inteligentne systemy transportowe) – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”
dr Marzena Tyl – redaktor językowy
dr inż. Elżbieta Kiedrowicz – redaktor statystyczny